About

In Judith huist zowel een creator als caretaker. De ‘creator’ wil creëren. Tegelijkertijd wil de ‘caretaker’ zorgdragen voor de wereld door deze niet te overspoelen met producten die overbodig zijn. In haar werk verenigt zij deze houdingen. Eveneens laat zij hierin haar belangstelling voor het denken en doen van mensen en de voorkeur voor een poëtische uitwerking samenkomen. Het proces is naar Judiths beleving even belangrijk als het eindproduct. Deze gelaagdheid van werken en denken kenmerkt haar en karakteriseert haar werk.