About

Tegenstellingen vormen het uitgangspunt van Judiths werk. Waarbij zij dat gegeven vormgeeft. Eveneens laat zij haar belangstelling voor de uiteenlopende perspectieven van het menszijn en de voorkeur voor een poëtische uitwerking samenkomen. Het proces is naar haar beleving even belangrijk als het eindproduct. Deze gelaagdheid van werken en denken  karakteriseert haar werk.

Judith vervaardigd haar sieraden en objecten in eigen atelier.